உலகம் எங்கே செல்கிறது ?

0 மறுமொழிகள்

கனத்த இதயம் கொண்டு தான் இதைக் காண வேண்டும் !உலகம் எங்கே செல்கிறது ?

எத்துணை வளர்ச்சிகள்?
எத்துணை மாற்றங்கள்?

ஆயினும்
வன்முறை மட்டும்
வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து - ஏனோ
வதைக்கிறது நம்மனத்தை !

நெருங்கிய உறவுமில்லை !
அறிந்த நபருமில்லை !
அழும்மொழி எதுவும் புரிவதுமில்லை
இருப்பினும் இத்யத்தில்
இரும்படித்தாற் போல் வலி..

உலகெங்கும் போராட்டம்
உரிமைக்காக உயிரோட்டம்
அரசே நடத்தும் அநியாயம்
அரங்கேறும் களேபரம்

வழிகின்ற குருதி
வலியோடு கதறல்
நைந்து போன தலை
குண்டு பாய்ந்த தேகம்
குலைந்து போன பாகம்
அரை உயிர்கொண்டு
அதிர்ச்சியில் ஆன்மாக்கள்
வாழ்வே வன்மையாய்
வலிகள் கொடூரமாய்.!

உலகம் எங்கே செல்கிறது
உயிர்களையெல்லாம் உதிர்த்து விட்டு ?

மறுமொழிகள்

0 comments to "உலகம் எங்கே செல்கிறது ?"

வெளியீட்டுக் குழு

Search This Blog

தொடர்பவர்கள்

 

Copyright 2008 All Rights Reserved LIMATION TECHNOLOGIES