அமெரிக்காவில்

0 மறுமொழிகள்


நண்பர்களும்மு இனிய வணக்கங்கள் ! 

பெரியதொரு காரியம் எனும் சொல்லும் அளவிற்கு அமெரிக்காவில் சாதிக்க பயணப்படவில்லை, ஆனால் அமெரிக்கா சென்றதே ஒரு பெரிய காரியம் எனுமளவிற்கு வாழ்வியல் வழி அமைந்துள்ளது.

இப்பயணக்கட்டுரை உங்களை என்னுடன் பயணம் செய்யும் உணர்வை ஏற்படுத்தும் என்னும் நம்பிக்கையில் எழுதுகிறேன்..

பகுதி 1 : விமான பயணங்கள்
பகுதி 2 : டெட்ராய்ட் நகரம்
பகுதி 3 : அனுபவம் புதுமை
பகுதி 4 : நியூயார்க் பயணம்
பகுதி 5 : நியூயார்க் நகரம்
பகுதி 6 : இரவுநேர நியூயார்க்
பகுதி 7 : சுதந்திர தேவி சிலை

மறுமொழிகள்

0 comments to "அமெரிக்காவில்"

வெளியீட்டுக் குழு

Search This Blog

தொடர்பவர்கள்

 

Copyright 2008 All Rights Reserved LIMATION TECHNOLOGIES